Friday, May 28, 2010

Is it enough for you?

16«Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

1 comment:

Julie said...

Is that John 3:16?

Post a Comment